AKTUALNOŚCI,  Emocje,  Trening przywództwa,  Wydarzenia

Trening Przywództwa #11 – Growth Leadership Mindset – podcast

W zawodowym sporcie, na pewnym poziomie profesjonalizmu prócz wytrzymałości oraz sprawności fizycznej, największe znaczenie w wygrywaniu przypisuje się odpowiedniej psychice zawodnika lub zawodniczki. Podobnie jest w biznesie. Nasz mindset wpływa na to, jak radzimy sobie z porażkami, jak bardzo wierzymy w siebie, jak odpuszczamy stres czy rzeczy, na które nie mamy wpływu i jak motywujemy się, by próbować dalej, aż do skutku, by osiągnąć wynik.

Growth Mindset to orientacja skupiona na uczeniu i rozwoju.

Osoby mające rozwinięty ten styl myślenia świetnie znoszą porażki, z chęcią wybierają też nowe zadania, bo mogą nauczyć się czegoś nowego. Są też otwarte na krytyczny feedback – ponieważ dzięki niemu mogą wzrastać. Growth Minset – koncepcja amerykańskiej Profesor Carol Dweck ze Stanforda – stał się w ostatnich latach teorią bardzo popularną, ponieważ rozwinięcie tej postawy u siebie i swoich podwładnych skutkuje lepszym i efektywnym odnajdywaniem się w obecnym stale zmieniającym się świecie. Jak trenować postawę Growth i siebie i swoich podwładnych?

O tym rozmawialiśmy podczas kolejnego Treningu Przywództwa.

Link do odcinka na Spotify: TUTAJ.

Trening przywództwa to cykl spotkań skierowanych do liderów i liderek, oraz osób chcących rozwijać swoje kompetencje przywódcze. Będę tu mówił o sprawach aktualnych, przyszłych, mniej i bardziej zaawansowanych… ale na pewno praktycznych. Zawsze Live. Raz na miesiąc. Na moim kanale FB oraz LinkedIn, a potem na YouTube i Spotify.

Serdecznie Was zapraszam,

Marcin Capiga