SZKOLENIA

Specjalizuję się w szkoleniach z kompetencji miękkich, skierowanych do specjalistów, menedżerów i sprzedawców. Podczas szkoleń dbam o to, by wykorzystywane metody, techniki oraz narzędzia jak najbardziej odpowiadały realiom w których pracuje uczestnik. Szkolenia realizuję wspólnie z moim zespołem TRAINING TREE.

Gruntownie badamy oczekiwania i piszemy program warsztatów w odpowiedzi na realne potrzeby naszych Partnerów Biznesowych. Przy tworzeniu szkoleń w większości przypadków posługujemy się regułą 80/20, czyli 80% praktyki, 20% teorii. Z uczestnikami pracujemy na dwóch poziomach gotowości (wg. Blancharda):

  • KOMPETENCJI: Wiedzy (wiem jak wykonać), Doświadczenia (wykonywałem), Umiejętności (wykonuję)
  • CHĘCI: Pewności siebie (wierzę, że wykonam), Zaangażowania (wykonam): Motywacji (chcę wykonać)

Przykładowe tematy realizowanych przeze mnie szkoleń to np.

  • Train the Trainer – trening kompetencji trenerskich
  • Trening Przywództwa
  • Zarządzanie zmianą
  • Motywacja przez wielkie M®
  • Zarządzania energią osobistą i zarządzanie sobą w stresie
  • Trening innowacyjności i twórczego myślenia

Jeżeli nie znalazłeś poszukiwanego tematu szkolenia zajrzyj na stronę mojej firmy TRAINING TREE lub skontaktuj się bezpośrednio ze mną [kontakt]